25.VI.  2017  r.  -       XII   niedziela  zwykła

 

1.   Bardzo  gorąco  dziękujemy  wszystkim ,  którzy  w  poniedziałek  i  w  środę  uczestniczyli  w  modlitwach    z  okazji  12  rocznicy 

      beatyfikacji  Ks.  Władysława Findysza  

      Dziękujemy  także  wszystkim ,  którzy  brali  udział  w  procesjach  z  okazji Oktawy  Bożego  Ciała.

 

2.  W  środę przed  odpustem   po  nabożeństwie  będzie  adoracja  Najsw.  Sakramentu do  19.30 .

    W  tym  czasie   będzie  obecnych  kilku  księży   będzie  możliwość  skorzystania  ze  spowiedzi .

    O  19.30  będzie  Msza  św.  koncelebrowana  za   zmarłych  kapłanów  z  naszego  dekanatu.

    Bardzo  serdecznie  zapraszamy   na  tę   modlitwę  za  zmarłych.

 

3. W  czwartek    zapraszamy  na  Odpust  parafialny  ku  czci  św.  Apostołów  Piotra  i  Pawła. 

   Msze  św.  jak  w  niedzielę.     Suma  odpustowa  o  11.00.     Po  sumie  procesja  eucharystyczna wokół  kościoła. 

   Dzieci  klasy  III  przychodzą  w  strojach  komunijnych.  Małe  dziewczynki  w  czasie  procesji  sypią kwiaty a  chłopcy  dzwonią  dzwoneczkami.

   Bardzo  prosimy  strażaków o  uczestnictwo  we  Mszy  św.  i  pomoc  w  procesji   (krzyż ,  baldachim  ,  chorągwie ). 

   Strażacy  podczas  procesji  idą  po  obu  stronach  baldachimu.  Panie  w  strojach  ludowych ,  prosimy  do  niesienia  figur  i  obrazów. 

   Składka  z  tej  uroczystości  przeznaczona  jest  na  Grób  św.  Piotra  w  Rzymie.

 

4.  W  piąek  zakończenie  nabożeństw  czerwcowych.

 

5.   W  tym  tygodniu  przypada  I  sobota  miesiąca.  Odwiedziny  chorych  w  domach   w  sobotę  od   8.30

 

6      W  ubiegłą  niedzielę  na   cele  kaplicy  cmentarnej  złożono   1220  zł  .   Pieniądze  zostały  wpłacone  do  Banku  na  konto  parafialne.

       Stan  konta  wynosi  28  808  zł.            Wszystkim  ofiarodawcom  serdecznie  dziękujemy.  Bóg  zapłać.      

 

7.   Za  tydzień  będzie   pielgrzymka  do  Częstochowy.      Wyjazd  2  lipca   o  2.30  z  przystanku  PKS  w  Rynku. 

 

8.   W  przyszłą  niedzielę  adoracja  Najśw.  Sakramentu,  -   po  sumie  zmiana  tajemnic  różańcowych,  -

      składka  z  niedzieli  przeznaczona  jest na  Seminarium  Duchowne  w  Rzeszowie .

 

9.   Za  tydzień   w  Hucie  Polańskiej  odpust  ku  czci  św.  Jana  z  Dukli.   Msza  o  14.00.  

     Uroczystościom  przewodniczył  będzie  Ks.  Prałat  Zygmunt  Kudyba  z  Nienaszowa.

 

10.     Dziękujemy  za  sprzątanie   kościoła w  dniu  wczorajszym  oraz  za  ofiary  na  kwiaty.               Bóg  zapłać.                             

            W  sobotę  na  9.00  prosimy :

     -  Gaworowska  Danuta  ,   Gaworowska  Krystyna  ,   Homlak  Zdzisław     

     -   Dudek  Jan  ,    Budziak  Małgorzata

11. W ubiegłym tygodniu jeden z naszych parafian zgubił portfel z dokumentami, za naszym pośrednictwem uczciwego znalazcę prosi o oddanie.

                                             INTENCJE   MSZALNE 

                                             26. VI. -   2. VII.  2017  r.

PONIEDZIAŁEK   

   7.00        za  +  Józefa  Łąckiego  (  od  rodziny  Czekajów  )

 18.00        za  +  Mariana  Budziaka  w  2  rocznicę  śmierci

              (   za  +  Stanisława  Suskiego  ( od  Klaudii    i  Tomasza  Gawrońskich )

 

WTOREK

  7.00        za   +   Jana  , Alfredę  Rodak , + Bronisławę  , Władysława  Wilczek

 18.00       za  +   Władysława   Nawracaja  -  imieninowa

             (   za  +    Stanisława  Suskiego  ( od Grażyny  i  Krzysztofa  Gawrońskich )

ŚRODA

  7.00      za   +    Annę  ,  Jana   Bobula ,  +  Kunegundę  Siwińską          

 18.00  1.    za   +    Jana  ,  Helenę  Marchewka

             2.   za   +   Władysława , Genowefę  Skuba ,   +  Marię  , Helenę  i  ++  z  rodziny

 

CZWARTEK    -  ODPUST  -  św.  Piotra  i  Pawła

  7.30   1.   za   +  Piotra  Siutę  -  imieninowa

             2.   za   +  Stanisławę  i  Pawła    Madej

  9.00        za   +  Józefa  Łąckiego  (  od  sąsiadów   Tockich  )

11.00   1.  za  + Stanisława  Winiarskiego w  6  r.  śmierci  i    za  ++  z  rodziny

             2.   dziękczynna  w  15  r.  święceń  kapłańskich  Ks.  Edwarda   z  prośbą   o

                  dalsze  błog.  Boże

            3.   za  +   Mieczysława  i  Irenę   Jasińskich

17.00    za  parafian

 

PIĄTEK

 7.00     1.   za   +   Jana ,  Helenę Szczurek, + Marię  Zborowską

              2.   za   +   Władysława  Mroczkę  w  30  dzień  po  śmierci   (  od  żony  )

18.00    1.   za   +   Elżbietę  Durał   (  od  pracowników  Zakładów  Mięsnych  w 

                                                               Nowym  Żmigrodzie  )

             2.   za  +  Ludwika  i  Zygmunta    -   z  okazji  Dnia  Ojca

 

SOBOTA  -     1  lipca

  7.00   1.   za   +  Marię  i  Wojciecha   Marchewka   i  ++   z  rodziny

             2.   za   +  Józefa  Łąckiego   (  od  Stanisławy  i  Krzysztofa  Ryczak  )

18.00     Wynagrodzenie  za  grzechy  narodu  polskiego.  O  Polskę  wierną  Bogu , Krzyżowi  i  Ewangelii,

                oraz  o  wypełnienie  Jasnogórskich  Ślubów  Narodu i  opiekę  Matki  Bożej  nad  naszą   Ojczyzną 

 

NIEDZIELA   -  2  lipca

7. 30    za  +  Marię  Zapałowicz    (  od  córki  z  rodzina  i  syna  )    

9.00     za  +  Jana  , Danutę  ,  Joannę  ,  Marię  i  ++  z  rodziny

 

10.30     o  zdrowie  i  błog.  Boże  dla  sióstr  z  róży  Teresy  Bakuta  i  za  ++  siostry  z  róży

 

17.00  za  +  Władysława  Niemca w  35  r.  śm.  , +  Magdalenę  Niemiec  w  1 r. śm.   i  ++ rodziców  z  2  stron    

 

  Od  1 do 30 czerwca w Sandomierzu są odprawiane  Msze  św.  Gregoriańskie za śp. Janinę Strzelec.