14. IX.  2014  r.  –  Święto  Podwyższenia  Krzyża  Świętego

 

1.   Dzisiaj  odpust  ku  czci  Matki  Bożej Królowej  Gór  w  Skalniku. 

           Suma  odpustowa o  11.30

 

 2.    Jutro  początek  Nawiedzenia  figury  św. Michała  Archanioła   (  program  )

 

3.  W    czwartek(  18.  IX.) święto  św. Stanisława Kostki,  patrona  dzieci  i  młodzieży.

       Na  Mszę  o  18.00  zapraszamy  dzieci  i  młodzież  wraz  z  rodzicami. 

       Zapraszamy  scholę ,  KSM -  dla  nich  jest  to  święto  patronalne. 

       Zapraszamy  młodzież, która  przygotowuje  się  do   bierzmowania  wraz  z  rodzicami.

    

4.  W  piątek  nabożeństwo  ku  czci  Miłosierdzia  Bożego  (  trzeci  piątek  miesiąca  )

     

5.   W  niedzielę  o   16.00   nabożeństwo  ku  czci  bł. Ks.  Władysława  Findysza .

       Bardzo  gorąco  zapraszamy  na    wspólną  modlitwę  przez  wstawiennictwo  bł.  Ks. Władysława. 

 

6.    Dziękujemy  za  sprzątanie  kościoła  i  jego  obejścia  w  dniu  wczorajszym.

         Dziękujemy  za  ofiary  na  kwiaty.   Bóg  zapłać.

           W  sobotę  prosimy :   

             -   Gładysz  Katarzyna  ,   Zapałowicz  Stanisław  ,  Pasek  Jadwiga

             -   Brożyna  Mieczysław  ,   Woźniak  Henryka

 

7.   Od  czwartku  uroczystości  odpustowe  -  M. Bożej  z  La  Salette   w  Dębowcu.

     -      w  czwartek   -  dzień  chorych.   O  10.30  -  różaniec.    Msza  św.  o  11.00.  sprawowana  przez  bp. Jana  Niemca

      Wyjazd   do  Dębowca  osób  starszych  ,  chorych   i   chętnych  o   10.00 .  Autobus  będzie  podstawiony  na  przystanku  PKS.

     -       w   sobotę   -  pielgrzymka  młodzieży  - III  klas  Gimnazjum   wraz  z  rodzicami. 

       Spotkaniu    młodzieży  ,  która  przygotowuje  się  do  bierzmowania  przewodniczył

               będzie  Ks.  Biskup  Edward  Białogłowski

     -      w   niedzielę  centralna  uroczystość  odpustowa  ku  czci   M.  B.   Saletyńskiej .           Suma   odpustowa   o   11.00    pod  przewodnictwem  Ks.  Bp.  Ordynariusza  Jana  Watroby.    Program  uroczystości  jest  na  plakacie  pod  wieżą.

     Bardzo  prosimy ,  aby  z  naszej  parafii  była  delegacja  z  wieńcem  dożynkowym  i

      delegacja   strażaków  z  pocztem  sztandarowym.

 

8.   Od  pewnego  czasu  są  skargi ,  że  na  naszym  cmentarzu pojawiają  się  kradzieże  kwiatów  ,  zniczy i  krzyży  z  grobów.   Są  także  skargi ,  że  ktoś  pisze  anonimy i  podkłada  na  groby.   Są  to  czynności  grzeszne. Taka  osoba  powinna  wiedzieć  , że  przez  takie  zachowanie  profanuje  miejsce  święte  ,  którym  jest  cmentarz.  Bardzo  prosimy  o  zaprzestanie tych  czynności. 

 

9.  Za  tydzień  składka  w  kopertach  przeznaczona jest  na  remont kaplicy cmentarnej.

10. Sołtys Nowego Żmigrodu informuje , że dnia 21.09.2014 r. /niedziela/ o godz.12:00

       odbędzie się Zebranie Wiejskie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie .

      Temat zebrania Fundusz sołecki na 2015 rok .

                                                         INTENCJE   MSZALNE

                                           15. IX.  -  21. IX.  2014  r.

PONIEDZIAŁEK  

  7.00    o  zdrowie  dla  Elżbiety 

 18.00   za +  Józefa  Olszynę w  23  r.  śmierci

 

WTOREK       

  8.00  1.     za  + Katarzynę  Żarnowską (  od  pracowników  U.Gm,  GOPS  ,  SZOS )

            2.    za  dusze  w  czyśćcu  cierpiące

10.00   za  +  Jana  Brożynę  i  ++  z  rodz.  Szwast

12.00   dziękczynna  w   55  r.  ślubu  z  prośbą  o  dalsze  błog.  Boże  dla całej  rodziny

18.00  za  +  Władysława ,  Katarzynę  ,  Jerzego  Paja

          

ŚRODA                                      

  8.00  za  +  Barbarę   Szostak  w  30  dzień  po  śmierci 

16.00  za  +  Władysława   Nawracaja

                      

CZWARTEK   

  7.00    za  + Marię

17.00    za  +  Irenę   Baran  -  imieninowa

 

 

PIĄTEK   

  7.00    za  +  Antoniego  i  Magdalenę

18.00    za  +  Jana  , Bronisławę  ,  Kazimierza   Trybus , +  Agatę  , Stanisława  Hanas ++  Jana

                         +  Janinę  ,  Stefanie  ,  Józefa

 

 SOBOTA      

  7.00    za  +  Władysława  Trychtę   (  int.  od  syna  Tadeusza  z  rodziną  ) 

18.00    za  +  Tadeusza  Skwarę  (  od  wnuków Sławomira  ,  Dariusza , Krystiana i  Bartosza )

 

 

NIEDZIELA     

 

7.30    za  +   Władysława   Trychtę  (  int.  od  syna  Tadeusza  z  rodziną  )  

 

9.00    za  ++  z  rodziny  Romanów ,  Magdalena  ,  Stanisław ,  Franciszek  i ++ z  całej rodziny             

 

10.30  za   +  Michalinę  Stopa  w  1  rocznicę  śmierci

 

17.00   za  parafian