logoparafia

Modlitwa za parafię

Modlitwa za parafię

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, prosimy Cię, strzeż naszej parafii z ojcowską swoją dobrocią, a ponieważ jako należący do Ciebie całą nadzieją pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Prosimy Cię, wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na naszą parafię i spraw aby w niej rozwijała się wiara, nadzieja i miłość, tak w odniesieniu do Ciebie, jak i wzajemnie wśród nas- tworzących wspólnotę Parafii ................... Niech nasza parafia będzie świadoma, że jest cząstką Kościoła Chrystusowego, cząstką tej rodziny, która jednoczy ludzi całego świata w jedną wielką rodzinę Twoją, o Ojcze, wieczny Boże. Wszechmogący, miłosierny Boże, prosimy Ciebie za naszą parafię, przez zasługi Świętej Rodziny i świętego naszego patrona ................... Amen.

Źródła: tekst zaczerpnięto: "Kościół naszym domem". Pomoce duszpasterskie Diecezji Rzeszowskiej. 2011

 

             Róże Różańcowe

 

1. św.Elżbiety Węgierskiej

2. św. Jana Pawła II

3. św. Kingi

4. św. Marii Magdaleny

5. Matki Bożej Bolesnej

6. Maryi Królowej Pokoju

7. Matki Bożej Saletyńskiej

8. św. Katarzyny

9. św. Antoniego

10. Matki Bożej Królowej Polski

11. Matki Bożej Częstochowskiej

12. św. Rity

13. Bł. Wladysława Findysza

14. św. Jana z Dukli

15. św. Barbary

16. św.Siostry Faustyny

17. św.Stanisława Kostki

18. św. Franciszka z Asyżu

19. św. Józefa

20. św.Maksymiliana Marii Kolbe

21. św. Andrzeja Boboli