logoparafia

Prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie

Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest ołtarz główny znajdujący się w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie. Zadanie realizowane jest poprzez: konserwację i restaurację w celu powstrzymania postępującej destrukcji, zahamowanie procesów niszczących poprzez stabilizację drewnianej struktury i warstw wykończeniowych, uporządkowanie i ustabilizowanie struktury, usunięcie skutków wadliwej konserwacji deformującej formę i obniżającej wymowę estetyczną dzieła.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w 2022 roku zostaną wykonane rekonstrukcje ubytków malarskich i złoceń, rekonstrukcje snycersko- rzeźbiarskie oraz przywrócone pierwotne walory artystyczne.

Zasadniczym problemem obiektów materialnego dziedzictwa kulturalnego, jest ich zły stan i brak środków finansowych na podejmowanie działań ratowniczych, konserwatorskich i restauratorskich tak by mogły stanowić atrakcyjne obiekty na szlakach turystycznych regionu i aby dotrwały do następnych pokoleń.

lasy